Kerajaan Sriwijaya

Merupakan kerajaan. Budha yang bediri pada abad ke7 di muara .Sunggai Musi ,Palembang <Sumatera Selatan > .Raja kerajaan ini yang terkenal adalah Balaputerdewa .Guru agama Budha yang terkenal pada masa itu .Sakyakarti .Kerajaan Sriwi jaya merupakan kerajaan martim yang sangat kuat.